Megoldások→ Áruszállítás

Járatütemezési problémák

Az alábbiakban ismertetésre kerülő VERSYS rendszer egy közismert üzleti optimalizációs feladatra, a járatütemezés problémájára kínál megoldást. Gyakori terminológiai félreértés, hogy járatütemezés alatt célállomások adott halmazának meglátogatásához bejárandó legrövidebb vagy leggyorsabb útvonal meghatározását értik. Ez az útvonal-tervezési probléma, amely a digitális térképek terjedésével széleskörű szoftveres támogatást nyert. A járatütemezés problémája komplexitásában messze túlmutat az útvonaltervezésen: különböző típusú járművekből álló flotta számára osztja szét kapacitásoknak és kiszolgálási korlátoknak megfelelően a szállítási feladatállomány tételeit.


A hagyományos járatszervezési módszerek

A napi operatív szállítási terveket hazánkban általában az alábbi két módszer valamelyikének alkalmazásával készítik:

 • Fixtúrás ütemezés

A járművek változatlan heti „menetrend” szerint látogatják végig az ügyfeleket, akik csak megadott szállítási napokon rendelhetnek. Napi feladatként csak az adott napra beérkezett megrendelésekből automatikusan összeálló járatok útvonal-tervezése jelentkezik. A fixtúrás ütemezés legfőbb hátránya, hogy nem vesz tudomást a napi rendelésállomány árumennyiségeinek földrajzi eloszlásáról, ezért komoly hatékonyságvesztést eredményezhet. Fixtúrás rendszerben az ügyfelek maradéktalan kiszolgálása érdekében gyakran felültervezik a szükséges járatok számát. Mivel bekorlátozza az ügyfelek rendelési napjait, a módszer üzleti szempontból is problematikus lehet. További nehézséget jelenthet az ügyfélkör gyakori változásainak követése.

 • Kézi ütemezés

A napi járatok különböző hüvelykujj-szabályok alkalmazásával, esetleg útvonaltervező szoftver támogatásával, kézileg kerülnek összeállításra. A szállítási ütemtervek kézi elkészítését számos tényező nehezítheti: a kiszolgálási körzet úthálózatának korlátozott ismerete, az útvonalak kidolgozásán kívül a szállítási feladatok különböző típusú járművek közti szétosztását is meg kell határozni, a szállítási tervek térbeli vetülete mellett tekintettel kell lenni azok időbeli vetületére. Komolyabb mennyiségű szállítási feladat esetén a fenti tényezők kezelhetetlenné válnak, és a kézileg készített ütemtervek egyre távolabb kerülnek az optimálistól.

A felsorolt érvek mindegyike azt támasztja alá, hogy a fenti módszerek komoly hatékonyságvesztést eredményezhetnek. A kihasználatlan szállítási kapacitások, a feleslegesen megtett kilométerek, egy túlméretezett flotta fenntartása kézzelfogható költségtöbbletet jelenthetnek a vállalkozások számára.

 

Szoftveres járatütemezési optimalizáció alkalmazása

A VERSYS rendszer a szállítási tervekre a napi rendelésállomány földrajzi eloszlásának megfelelően tesz felajánlást. Az előállított szállítási terv teljes részletezettségű, tehát tartalmazza az alábbi adatokat:

 • adott napon mely járművek vegyenek részt a szállítási feladatok végrehajtásában
 • adott jármű hány fordulót tegyen az adott napon
 • az egyes fordulókban mely célállomásokat látogasson meg milyen sorrendben
 • az egyes célállomásokon milyen árumennyiségeket rakodjon.

A rendszer rendkívül sokféle korlátozó feltétel figyelembevételére képes. A nagyméretű feladatok kézi tervezését éppen a gyakorlatban felmerülő korlátozó feltételek betartása nehezíti meg leginkább. A járatütemezési algoritmus azonban a korlátozások betartása mellett törekszik a flotta által megtett úthossz és a közvetlen szállítási költségek minimalizálására.

A VERSYS rendszer tesztelési célból számos, különböző ágazatból vett feladat megoldásával kipróbálásra került, az általunk elvégzett felmérések a nemzetközi szakirodalomban olvasható eredményekhez hasonló előnyöket mutatnak. A tesztfeladatok elemzése során a közvetlen szállítási költségek területén 5-30%-os megtakarítás volt kimutatható a fixjáratos és kézi ütemezéshez képest.

A leggyakrabban használt mutatók szerint a VERSYS használatával:

 • a kiszállítások 10-20%-kal kevesebb járművel megvalósíthatók,
 • a túrák 5-30%-kal rövidebbek, 
 • 5-15%-kal kevesebb túra,
 • a kihasználtság 7-15%-kal jobb.

A VERSYS használatával elért további előnyök:

 • kevesebb késés,
 • preferált járművek használata,
 • kapacitás korlátok betartása,
 • vevői megelégedettség javítása a szolgáltatási színvonal emelésén keresztül,
 • a humán erőforrások hatékonyabb felhasználása azáltal, hogy a szállítási menedzser operatív terhei csökkennek,
 • vezetői kontroll kiterjesztése a sofőrök és szállítási alvállalkozók fölött,
 • széleskörű elemzési lehetőségek rövid és hosszú távú döntések támogatásához, szimulációs lehetőségek (pl. mi lenne, ha változna a flotta összetétele).

VERSYS járatütemező optimalizációs rendszer részletesebb termékismertetőjét a Letöltések menüpontban töltheti le.

 

A VERSYS rendszer járatütemezési optimalizációs szolgáltatásai

A VERSYS rendszer alapvető célja tehát, hogy a megfelelő bemeneti adatok (cikkek, ügyfelek, járművek, megrendelések) alapján a megadott korlátozások figyelembe vételével részletes napi szállítási tervet állítson össze.

A járatütemezési algoritmus főbb képességei a következők:

 • optimális útvonalak keresése Magyarország részletes, digitális közúti térképe alapján (külföldi feladatok is tervezhetők a megfelelő térképi adatbázis illesztésével); az útvonalkeresés járműre szabott: a közúti súly- és magasság-korlátozások, valamint az adott jármű úttípus-preferenciái figyelembevételre kerülnek
 • az ügyfelek és kiszolgálási központok (depók) rugalmas beilleszthetősége az úthálózatba, automatikus elhelyezés cím vagy GPS-koordináta alapján
 • az úthálózat tetszőleges szakaszainak felhasználói letiltása
 • az ügyfelek fogadási idejének figyelembevétele, ebédszünetes nyitvatartási idők kezelése
 • a sofőrök munkaidejének figyelembevétele
 • kétkomponensű kiszolgálási idő figyelembe vétele: az első komponens az ügyfélre jellemző adminisztrációs és/vagy várakozási idő, a második pedig a mennyiségfüggő rakodási idő
 • az ügyfelek részéről a járművekkel szemben megkövetelt kiszolgálási követelmények tetszőleges definiálása és figyelembe vétele
 • a cikkek részéről a járművekkel szemben megkövetelt szállíthatósági követelmények tetszőleges definiálása és figyelembevétele
 • a járművek úttípusonként megadott sebességnormáinak figyelembevétele
 • járművek telephelyének (garázs) figyelembevétele a járatütemezés során
 • a járművek szállítási kapacitásainak (súly és térfogat) figyelembevétele, a hatékonyabb járatok kialakítása érdekében puha kapacitás-korlátok érvényesíthetők
 • a járművek kilométerenkénti átlagos közvetlen költségének figyelembevétele (az algoritmus célja nem a flotta által megtett összes távolság minimalizálása, hanem a flotta működési költségének csökkentése)
 • pótkocsik rugalmas kezelése
 • a megrendelések többnapos teljesíthetőségi intervallumának (határidős rendelések) kezelése
 • kiszolgálási körzetek kialakítása a járművek és ügyfelek depóhoz rendelésével
 • körzet kiszolgálása több depóból
 • járművek napközbeni újratöltése idegen depóban
 • járművek használatának napi letiltása (pl. szerviz esetén)
 • ömlesztve szállított (pl. tartályautó) cikkek kezelése
 • ömlesztve szállított cikkek cikkváltási költségének figyelembevétele
 • napi többszöri kiszállítás kezelése
 • fixjárat kialakítási optimalizáció (figyelembe véve pl. referencia-időszakot, körzetet, szezonalítást, rendelési mennyiség változékonyságát)
 • napi járatok generálása fixjáratok alapján
 • a járműpark optimális összetételére irányuló szimulációk futtatása
 • ügyfélkiszolgálás gazdaságosságának vizsgálata;
 • kiszállítási, cikkcserés (göngyöleg) és visszárus tranzakciók kezelése.

 

A VERSYS rendszer kiegészítő szolgáltatásai

A VERSYS rendszer a hatékony szállítási tervek automatikus összeállításán túl messzemenően támogatja a teljes fuvarszervezési tevékenységi kört:

 • Kézi járatszervezés
 • Dinamikus optimalizációs lehetőségek
 • Megvalósult járatok nyilvántartása
 • GPS-alapú járatkövetés
 • Felkeresések ciklikus ütemezése

Az alkalmazás korszerű Windows-os környezetben működik, erőforrásigényei nem haladják meg az operációs rendszerét. Az adatok tárolásáért SQL-alapú adatbáziskezelő felel. Többfelhasználós, kliens-szerver üzemmódra is van lehetőség. Amennyiben az alapadatok részben vagy egészben már üzemelő rendszerekben rendelkezésre állnak, akkor az importálási funkciók elkészítését vállaljuk. A rendszer segítségével rögzített adatok rendszerezett elérését biztosító lekérdezéseket felhasználói igények szerint előállítjuk.

A rendszer fejlesztése során törekedtünk az optimalizációs feladat minél általánosabb megfogalmazására. Természetesen elképzelhető, hogy valamely oknál fogva az ismertetett specifikáció mégsem felel meg maradéktalanul az adott szállítmányozási funkció ütemezési problémáinak. Ebben az esetben teljesen nyitottak vagyunk mindennemű bővítési vagy testreszabási fejlesztés megvalósítására.

Felhasználói felület

KATTINTSON A NAGYÍTÁSHOZ!

 

1. Ügyfelek karbantartása. 

 2. Járművek karbantartása. 

3. Szállítási feladatok böngészése, karbantartása.

4. Járatszerkesztési felület.

 

5. Járatok térképes nézete. 

6. Járatutasítás.

7. Egyedi, az ügyfél igénye alapján kifejlesztett lekérdezés.

8. Felhasználók jogosultságainak kifinomult kezelése.